Project_logo_th

支援多組織多專案的集中管理平台

แพลทฟอร์มศูนย์กลางการบริหารจัดการโครงการต่างๆ

Project Plus คือระบบบริหารจัดการโครงการ (Project Management Information System) ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มศูนย์กลางช่วยในการบริหารโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ดูแลโปรเจ็คสามารถวางแผนระบบโครงสร้างการจัดแบ่งงานได้อย่างรวดเร็ว ดำเนินงานโครงการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมที่ดูแลโปรเจ็คสามารถสื่อสารและรายงานเกี่ยวกับโครงการได้สะดวกมากขึ้น และยังช่วยให้องค์กรสามารถสังเกตและติดตามปัญหาที่อาจเกิดกับโครงการเพื่อแก้ไขและปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้น

โมดูล Modules

หน้าหลัก

จัดการเมนูหลัก

สร้างเมนูหลักได้ตามความต้องการของบริษัท

มุมมองด่วน

อ่านข้อมูลและจัดการงานส่วนตัวได้ทันที

โฮมเพจ

วัตุประสงค์ของโครงการประจำปีและคติพจน์ที่สำคัญของบริษัท

การจัดการโครงการ

โครงการ

จัดการโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินงาน สังเกตไปจนจบโครงการ

การมอบหมายงาน

การแบ่งและจัดสรรงานให้เหมาะกับบุคคลากร

รายงานการทำงาน

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ต้นทุน ชั่วโมงทำงานและปัญหาต่างๆ

จัดการเอกสาร

ควบคุมการเข้าถึงเอกสารต่างๆ ของโครงการ

การติดตามปัญหา

แก้ไขปัญหาของโครงการ จัดการและควบคุมขั้นตอนการทำงานต่างๆ

*จัดการการส่งมอบโครงการ

จัดการผลการทำงานและส่งมอบให้หัวหน้าโครงการตรวจสอบ

*การวางแผนโครงการ

จัดการรวบรวมข้อมูลและความก้าวหน้าต่างๆ ของโครงการไว้ในที่เดียว

*บริหารการทำงาน

บริหารจัดการโครงการต่างๆ หรืองานที่รอการพิจารณา

*การบริหารความเสี่ยง

จัดทำแผนตอบสนองความเสี่ยงและทำแบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

*การบริหารต้นทุน

ทำแบบฟอร์มงบประมาณ แผนงบประมาณตามรหัสรายจ่าย

*รายงานชั่วโมงการทำงาน

บริหารชั่วโมงในการดำเนินโครงการและรวบรวมต้นทุนค่าแรงงาน

*รายงานขั้นตอนการทำงาน

รายงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของโครงการ

แชร์แพลทฟอร์ม

รับส่งข่าวสาร

รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ และบันทึกลงระบบ

ปฏิทิน

ปฏิทินแชร์การประชุม การทำงานต่างๆ และสิ่งสำคัญที่ต้องทำ

*ลงคะแนนเสียง

เก็บรวบรวมบันทึกความเห็นและเรียกดูผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว

*การหมุนเวียนเอกสาร

ตอบสนองการจัดเก็บ บันทึกและอ่านข้อมูลสำคัญได้รวดเร็ว

*จัดการการประชุม

เรียกประชุม บันทึกและติดตามผลการประชุม

ผู้ได้รับผลประโยชน์

รายชื่อผู้ติดต่อ

จัดการรายชื่อผู้ได้ผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ

โครงสร้างองค์กร

สามารถแยกประเภทโครงการต่างๆ ได้ตามโครงสร้างขององค์กร

รายงานสถิติ

รายงานโครงการ

สามารถส่งรายงานเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง

แผนภูมิการวิเคราะห์

สามารถเข้าใจเนื้อหาของโครงการได้เร็วมากขึ้นด้วยแผนภูมิรูปภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

จัดสรรหน้าที่และชั่วโมงที่ใช้ในการทำงาน

*รายงานการทำงาน (รวมถึงจัดการการทำงาน)

รายงานเกี่ยวกับโครงการและหน้าที่ต่างๆ ที่ต้องทำ

เครื่องมือที่ใช้ในโครงการ

MS Excel

สามารถดึงข้อมูลจากโปรแกรม MS Excel เข้าสู่ระบบได้

*MS Project

สามารถดึงข้อมูลที่หลากหลายนำเสนอเป็นแพลทฟอร์ม MS Project บนเว็บไซต์ได้

*Gantt Project

รองรับการใช้งานเครื่องมือสร้างแผนภูมิ Gantt

*Free Mind

รองรับการใช้งานเครื่องมือสร้างแผนภูมิ Free Mind

การจัดการความรู้

ลิงค์เว็บไซต์

รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล

*เว็บบอร์ดบริษัท

สามารถตั้งกระทู้สนทนา อภิปรายเกี่ยวกับโครงการหรือแลกเปลี่ยนความรู้อื่นๆ

*ฐานความรู้

จัดการความรู้เกี่ยวกับโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและบันทึก

*อัลบั้มรูปอิเลคทรอนิคส์

จัดเก็บแผนภูมิ รูปภาพต่างๆ ของโครงการเพื่อการค้นหาออนไลน์ได้ทันที

การอนุมัติออนไลน์

*อนุมัติออนไลน์

สามารถเซ็นเอกสารออนไลน์ได้ ช่วยให้ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการเร็วขึ้น

*ออกแบบฟอร์ม

สร้างอีฟอร์มโปรเจ็คได้รวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมใดๆ

*สถิติการเซ็น

หลังจากเซ็นแบบฟอร์มแล้ว ระบบจะสร้างรายงานและทำการวิเคราะห์

รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

*รองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน

ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเลตได้สะดวก

*ส่งจดหมายข่าว

ส่งจดหมายข่าวไปยังผู้ที่สนใจได้ทางโทรศัพท์มือถือ

*Go Project (App)

ระบบแจ้งเตือนช่วยให้ไม่พลาดข่าวสารและนัดหมายสำคัญ

Office Plus ผลิตภัณฑ์รวม

企業即時訊息
ระบบส่งข้อความทันที

หากคุณต้องการทดลองใช้บริการของเรา โปรดคลิกที่ปุ่มขวาเพื่อสมัครใช้บริการ