Office Plus_logo_th

Office Plus 雲端代管服務

ประมวลผลและนำเข้าข้อมูลโดยไร้ความกังวล

Office Plus คือระบบบริการคลาวด์คอมพิวติ้งของบริษัท Hundred Plus ซึ่งทางเราให้บริการไลน์ผลิตภัณฑ์ Office Plus ที่ดีและเชื่อถือได้บน Amazon Web Services และใช้บริการเว็บอเมซอนเป็นตัวกลางในการจัดการข้อมูลเพื่อเก็บรักษาและแบ็คอัพข้อมูลที่สำคัญของคุณ ดังนั้นเมื่อซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรืออินเทอร์เน็ตมีปัญหา คุณไม่จำเป็นต้องติดต่อกับผู้ขายโดยตรงอีกต่อไป เพราะบริษัท Hundred Plus จะเป็นตัวกลางในการช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเอง