ชุดซอฟต์แวร์บริการองค์กร

คือระบบช่วยในวงจรการทำงานของพนักงาน EIP Plus

อิเลคทรอนิคส์ฟอร์ม Form Plus

ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล HR Plus

ระบบการจัดการเอกสาร ISO Plus

ระบบบริหารจัดการโครงการ Project Plus

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM Plus

ระบบส่งข้อความทันที IM Plus

Office Plus บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง

ชุดบริการคลาวด์ซอฟต์แวร์

สำนักงานไร้ขอบเขต ทำงานได้ไม่จำกัดสถานที่

 

สร้างโอกาสการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

 

ระบบจัดการและบริหารโปรเจ็ค

 

การจัดการมาตรฐาน ISO

องค์กรไร้กระดาษที่คล่องตัว

ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างครบวงจร