คือระบบช่วยในวงจรการทำงานของพนักงาน EIP Plus

อิเลคทรอนิคส์ฟอร์ม Form Plus

ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล HR Plus

ระบบการจัดการเอกสาร ISO Plus

ระบบบริหารจัดการโครงการ Project Plus

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM Plus

ระบบส่งข้อความทันที IM Plus

Office Plus บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง